Produkty
{{product.title}} {{(product.price | customCurrency)}}
Kategorie
{{(basket.prices.totalPrice | customCurrency)}}{{getBasketItemCount(basket.items)}}
{{basketItem.product.title}}
{{basketItem.quantity}}x {{basketItem.product.title}}
{{ $index > 0 ? ', ' : '' }}{{ isColorParameter(parameter) ? getColorText(parameter) : '' }}{{ !isColorParameter(parameter) ? parameter : '' }}
{{(getProductPrice(basketItem) | customCurrency)}}
{{additiveServiceWithPrice.name}}
{{(additiveServiceWithPrice.price | customCurrency)}}
{{basket.coupon.name}}
-{{(basket.prices.totalDiscountPrice | customCurrency)}}

Prodloužená záruka na 48 měsíců


EUROTRADINGGROUP  s.r.o.
se sídlem Josefská 653/6A, Rumburk, 408 01
identifikační číslo: 28721446
Spisová značka: C 28650 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese : www.etg-sro.cz www.kamnazvyroby.cz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Věříme v kvalitu našich výrobků, proto vám můžeme nabídnout prodloužení záruky na 48 měsíců.

 

Na co se vztahuje prodloužená záruka ?

·         záruka se vztahuje na  záruční podmínky jak je uvedeno v čl. 10:  návod k obsluze, instalaci a údržbě krbových kamen, upravuje se doba trvání z původních 24 na 48 měsíců

·         záruka se vztahuje na bezplatnou opravu kamen, respektive reklamovaných dílů či částí, které vznikly příčinou vadného materiálu nebo vadou v dílenském zpracování.

Jak si můžu prodlouženou záruku objednat ?

·         prodlouženou záruku poskytujeme pouze pro naše výrobky: krbová kamna, zakoupené v ČR prostřednictvím našeho e-shopu: www.kamnazvyroby.cz

·         prodlouženou záruku si můžete objednat: označením políčka ANO, v doplňkových službách, v detailu produktů krbových kamen

Na co se záruka nevztahuje ?

·         Výrobce EUROTRADINGGROUP s.r.o. nepřebírá záruku za škody a vady výrobku, nebo jeho částí, které byly způsobeny vnějším chemickým, mechanickým, nebo fyzikálním působením. Dále vnějším chemickým, mechanickým, nebo fyzikálním působením při dopravě, nebo nevhodným skladováním, špatnou instalací a provozováním zařízení v rozporu s návodem k použití.

 

Výrobce EUROTRADINGGROUP s.r.o. nepřebírá záruku za škody a vady výrobku, nebo jeho částí, které byly způsobeny:

 

·         špatnou výběrem výkonu kamen pro vytápěný prostor (přetápění nebo ne-dotápění krbových kamen)

·         nedodržením příslušných platných stavebně právních předpisů

·         chybnou instalací nebo napojením zařízení na kouřovod, či rozvod U.T.

·         nedostatečným nebo příliš velkým tahem komína, připojení a užívání musí být v souladu s návodem k použití

·         provedenými úpravami, zejména dodatečnými změnami v konstrukci krbových kamen, nebo odvodu spalin

·         při zásahu anebo změnách na zařízení, způsobených osobami, které k tomuto nejsou výrobcem zmocněny

·         nedodržením pokynů v návodu k obsluze

·         při dodatečném zabudování náhradních dílů a doplňků, které nejsou originálním výrobkem výrobce kamen

·         použitím nevhodných paliv, nebo většího množství paliva, než je uvedeno v návodu na obsluhu

·         špatnou obsluhou, přetížením zařízení (např. otevřená přikládací dvířka) a následným poškozením konstrukce topidla (např. propálení clon usměrňovačů tahu, deformace konstrukce kamen)

·         neodbornou manipulací, násilným mechanickým poškozením

·         nedostatečnou péčí či použitím nevhodných čistících prostředků

·         neodvratnou živelnou událostí (např.: povodně, pád letadla atd.)

 

·         Podle § 2167/b nového obč. zák. č. 89/2012 Sb. práva z vad, které se vyskytnou na výrobku v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, nelze uplatnit u vad vzniklých opotřebením způsobeným jeho obvyklým užíváním.

 

·         K takovému opotřebení dochází zejména např.: u vermeculitových tvarovek, kovových clon / deflektorů, těsnění, roštů, barvy kamen, kliky dvířek, popelníku, skla a to v závislosti na častosti a intenzitě topení.

 

Ostatní ?

·         ostatní otázky, nebo detaily služby vám rádi zodpovíme : obchod@etg-sro.cz

Prodloužená záruka Prodloužení záruky až na 4 roky

Instalace a doprava

Za výhodnějších podmínek

Pravidelné prohlídky Pravidelné prohlídky před topnou sezónou