Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Doprava, stěhování, instalace kamen

Doprava, stěhování, instalace kamen

Obsah

 1. Definice pojmů
 2. Doprava
 3. Stěhování
 4. Ceník stěhování a služeb – Jak bude probíhat instalace a připojení krbových kamen
 5. Co obsahuje běžná instalace a připojení krbových kamen
 6. Co není v ceně instalace a připojení krbových kamen
 7. Důležité upozornění k instalaci a připojení krbových kamen

 

 1. Definice pojmů
 • Doprava: je doprava zboží od nás coby prodávajícího na vaši adresu coby kupujícího, kterou jste uvedli v objednávce. Může být provedena vlastním autem prodejce, nebo externí firmou. U krbových kamen je vykládka prováděna na stejné terénní úrovni jako se nachází příjezdová komunikace, na které se nachází vozidlo během vykládání. pozn. (pokud se během vykládky musí zdolávat překážka, jedná se už o stěhování).
 • Stěhování: je přesun zboží na místo instalace, nebo montáže při kterém se překonávají překážky, např. shody, prahy, obrubníky, rámy portálových, nebo francouzských oken, nebo také překonání stoupání s větším sklonem než 10°, atd. pozn. Za stěhování se nepovažuje převoz zboží na paletě po rovné ploše, v terénní úrovni komunikace, kde se dá použít paletový vozík, a to do vzdálenosti 20 m od vozidla dopravce. Cena za stěhování je uvedena v ceníku níže a je závislá na hmotnosti zboží a počtu překážek (schodů a atd.)
 • Instalace: je rozbalení a usazení zboží (krbových kamen) z palety na místo montáže, připojení kouřovodů, připojení potrubí externího vzduchu a další služby popsané v sekci: co obsahuje běžná instalace a připojení.
 • Smontování kachlových kamen: je sestavení kamen dohromady z jednotlivých součástí u zákazníka, v místě instalace. Pozn. pouze kachlová kamna, která jsou z důvodu křehkosti kachlů dopravována v rozebraném stavu.

 

 1. Doprava krbových kamen
 • Doprava zboží (krbových kamen) se provádí dodávkovými vozy s hydraulickým čelem. Přístupová komunikace musí být odpovídající zejména pak výškou průjezdu 3,2m.
 • V zimním období pak musí být odklizen sníh a zajištěna sjízdnost přístupové cesty k domu.
 • Doprava může být provedena vlastním autem prodejce, nebo externí firmou.
 • Den (termín) dopravy, stěhování a instalace bude dohodnut předem, naším pracovníkem, který plánuje instalace.
 • Pokud zákazník zruší termín instalace do 48hod. před dohodnutým termínem, ztrácí tím nárok na dopravu zdarma (instalace a dopravy se plánují tak, aby se provádělo více instalací v dané lokalitě ve stejný den).
 • Přesný čas instalace vám bude sdělen v odpoledních hodinách den před instalací naším technikem, který sestavuje podrobný plán cesty.
 • Extra doprava před termínem instalace je zpoplatněna, viz. ceník stěhování a souvisejících služeb.

 

 1. Stěhování krbových kamen
 • Stěhování krbových kamen je zpoplatněná služba, dle ceníku níže.
 • Instalace krbových kamen je zpoplatněná služba dle ceníku níže.
 • Stěhování krbových kamen od vozidla dopravce na místo instalace se provádí manipulační technikou (paletový vozík, rudl, elektrický schodo-lez). Nejedná se o výnos kamen.
 • Stěhování po úzkých, nebo točitých schodech nelze provést z důvodu nedostatečného prostoru pro manipulační techniku. Ruční výnos v takovýchto případech neprovádíme!
 • Pro stěhování po lesní, blátivé, svažité nad 10°, nebo nezpevněné přístupové komunikaci je zákazník povinen zajistit výpomoc.
 • Při stěhování po lesní, blátivé, svažité nad 10°, nebo nezpevněné přístupové komunikaci bude zákazníkovi naúčtován příplatek dle ceníku.
 • V extrémních případech, kdy by hrozilo poškození zboží, majetku, či zranění osob podílejících se na stěhování, může technik rozhodnout o přerušení stěhování a zboží se zákazníkovi pouze dopraví. 
 • Práce nad rámec běžného stěhování budou účtovány dle ceníku. Jedná se např. o vyklízení přístupové cesty, demontáž nábytku, obrazů, zrcadel, výrobu improvizovaných schodů (u novostaveb) atd.
 • výška nášlapu schodu je 27cm.
 1. Ceník stěhování a souvisejících služeb vč. 21%DPH

 

popis služby hmotnost hmotnost
do 150Kg  nad 150 Kg
Instalace krbových kamen naší výroby 2 500 Kč 3 500 Kč
Instalace krbových kamen ostatních výrobců 3 000 Kč 4 000 Kč
Stěhování každý schod nebo překážka cena za 1 ks 50 Kč 100 Kč
Instalace kamen na sklo 500 Kč 800 Kč
Extra doprava kamen před instalací 2 500 Kč 2 500 Kč
Návštěva/konzultace technika před instalací 1 500 Kč 1 500 Kč
Odvoz, likvidace starých kamen (demontovaných) 2 000 Kč 3 000 Kč
Odvoz a likvidace obalů 300 Kč 500 Kč
Příplatek-nezpevněná cesta, lesní, blátivá nebo více jak 10° 1 000 Kč 1 500 Kč
Zvedání kamen, přesun na zvýšenou římsu ( od 20 cm nad podlahu) 500 Kč 1 000 Kč
Servis kamen všech značek 800 Kč/hod 800 Kč/hod
 1. příklad výpočtu ceny stěhování: Model 4051: který má hmotnost 135 kg a bude se stěhovat do druhého patra celkem 35 schodů. Cena za stěhování bude (35x50Kč) 1750,- Kč vč. 21%DPH.
 2. příklad výpočtu ceny stěhování: Model 6051: který má hmotnost 152Kg a bude se stěhovat do prvního patra, celkem 18 schodů, avšak přístupová cesta bude do kopce o vyšším sklonu než 20° a také bude delší než 20m. Cena za stěhování bude (18x100Kč) 1800,- Kč + 1500,- Kč příplatek, celková cena: 3300,- Kč vč. 21%DPH.

Rozhodující hmotnost pro výpočet ceny je uvedena v kartě: PARAMETRY u každého produktu.

Jak bude probíhat instalace a připojení krbových kamen

 • Pomůžeme Vám vybrat vhodný typ, ať už podle projektové dokumentace (v případě novostavby), nebo podle tepelných ztrát (u stávajících objektů).
 • Společně rozhodneme, jaký způsob vytápění preferujete: lokální-sálavé a konvekční teplo, nebo s připojením teplovodního výměníku.
 • Navrhneme umístění krbových kamen, nebo vložky dle parametrů vybraného modelu (výška os kouřovodů, přívodu externího vzduchu atd.).
 • Vysvětlíme a ukážeme, jak se krbová kamna čistí, jak se demontují deflektory atd.
 • Po skončení instalace společně zatopíme a vše Vám vysvětlíme a ukážeme v praxi, pokud to podmínky dovolí.
 • Vysvětlíme Vám, jak fungují základní principy spalování v krbových kamnech a vložkách.
 • V případě zájmu zajistíme pravidelné servisní prohlídky a revize. Instalace běžných krbových kamen trvá obvykle 1,5-2,5hod, instalace kachlových kamen pak zabere 4-5hod.
 • Termíny instalací se plánují s ohledem na ujeté km, proto je potřeba počítat s 3–4 týdny od objednání.
 1. Co obsahuje běžná instalace a připojení krbových kamen
 • Rozbalení kamen a demontáž latění.
 • Usazení na místo instalace.
 • Vyrovnání do vodováhy.
 • Připojení kouřovodů mezi kamny a zděří do komína. Vstup do komínu (zděř) musí být dokončená, připravená pro připojení.
 • Svrtání / spojení kouřovodů.
 • Přelakování kouřovodů a kamen odřených při montáži.
 • Připojení k externímu přívodu vzduchu ( musí být již provedena stavební připravenost ) – UPOZORNĚNÍ : prodávající nenese žádnou odpovědnost za způsob provedení stavební přípravy externího vzduchu, připojením nepřebíráme za toto řešení zodpovědnost !
 • Seznámení s obsluhou a údržbou, první zatopení. Pozn. zatopit lze, pouze pokud zákazník předloží technikovi platnou revizi komínu. Zatopit nelze u krbových kamen s výměníkem, pokud výměník není naplněn topným médiem a připojen do topného sytému.
 • Závěrečný úklid po montáži.

 

 1. Co není v ceně instalace a připojení krbových kamen
 • Extra doprava před termínem instalace.
 • Stěhování kamen na místo instalace.
 • Vyzvedávání kamen na předem připravené vyvýšené podstavce a sokly.
 • Instalace neobsahuje žádné zednické, ani dokončovací práce na komínu, či jeho částech.
 • Instalace neobsahuje žádné zednické, ani dokončovací práce na přívodu externího vzduchu.
 • Neobsahuje odvoz ani likvidaci starých krbových kamen.
 • Neobsahuje spotřebovaný materiál: kouřovody, flexi hadici ext. přisávání, těsnění pod sklo, krytku napojení externího vzduchu (mezikruží), drobný instalační materiál.
 • Instalace neobsahuje připojení teplovodního výměníku k soustavě ÚT, topenářské a instalatérské práce.
 • Instalace neobsahuje provedení horkovzdušných rozvodů v objektu.
 • Instalace neobsahuje obestavbu krbové vložky.

 

 1. Důležité upozornění k instalaci a připojení krbových kamen
 • Při instalaci krbových kamen na sklo musí zákazník zajistit osobu pro výpomoc (manipulace s kamny), při usazení kamen. Časová náročnost cca 20min.
 • Pokud zákazník nebude mít místo pro instalaci připraveno a odklizeno, zajištěn bezproblémový přístup se stěhovací technikou (nutno počítat s manipulačním prostorem min. 1,5 x1,5m) nebo by hrozilo poškození interiéru, či bytového zařízení, má právo technik instalaci odmítnout bez náhrady! Zejména pokud by hrozilo poškození interiéru, zboží, nebo zranění osob podílejících se na montáži, nebo její asistenci.
 • Standardní kolmá komínová zděř / sopouch (vstup do komínu) musí být ukončen zároveň s omítkou, nesmí vyčnívat do místnosti. V opačném případě nemůže být montáž provedena. Pokud sopouch komínu není ve standardním úhlu 90° (kolmý ke stěně) a je šikmý, může vyčnívat do místnosti. Komínová zděř /sopouch je vyhraněná část stavby, kterou může upravovat pouze odborná kominická firma.