Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát: EUROTRADINGGROUP s.r.o. ičo: 28721446

-Adresa pro doručení vráceného zboží : EUROTRADINGGROUP s.r.o., Dolní Maxov 226, Josefův Důl 468 44.

– Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………………………………………….………………………………………..

– Datum objednání zboží: ………………..……………………………………………………

– Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: …………………………………………………………..

– Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:

………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

– Číslo prodejního dokladu: ……………………………………………………………………

– Číslo objednávky: ……………………………………………………………………………

– Kupní cena bude vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

………………………………………… /……………………

– Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

……………………………………………..

– Datum

……………………………………………

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na naši kamenné prodejně.

  • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
  • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
  • Odstoupení od kupní smlouvy musí být na naši adresu odesláno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty.
  • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče, zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (podrobnosti v Obchodních podmínkách)
  • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak jako dodavatel máme právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
  • Je možné vrátit i zboží použité, avšak jako dodavatel máme opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
  • Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy, za poškození během přepravy nese zodpovědnost kupující.
  • Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží.
  • Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

 

Nákup na IČO: v případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.