Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA 48 MĚSÍCŮ

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA 48 MĚSÍCŮ

EUROTRADINGGROUP s.r.o.
se sídlem Josefská 653/6A, Rumburk, 408 01
identifikační číslo: 28721446

                                                      Spisová značka: C 28650 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese : www.etg-sro.cz www.kamnazvyroby.cz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Věříme v kvalitu našich výrobků, proto vám můžeme nabídnout prodloužení záruky na 48 měsíců.

 

Na co se vztahuje prodloužená záruka ?

 • záruka se vztahuje na záruční podmínky jak je uvedeno v čl. 10: návod k obsluze, instalaci a údržbě krbových kamen, upravuje se doba trvání z původních 24 na 48 měsíců
 • záruka se vztahuje na bezplatnou opravu kamen, respektive reklamovaných dílů či částí, které vznikly příčinou vadného materiálu nebo vadou v dílenském zpracování.
 • prodlouženou záruku poskytujeme pouze pro naše výrobky: krbová kamna, zakoupené v ČR prostřednictvím našeho e-shopu: www.kamnazvyroby.cz

Na co se záruka nevztahuje ?

 • Výrobce EUROTRADINGGROUP s.r.o. nepřebírá záruku za škody a vady výrobku, nebo jeho částí, které byly způsobeny vnějším chemickým, mechanickým, nebo fyzikálním působením. Dále vnějším chemickým, mechanickým, nebo fyzikálním působením při dopravě, nebo nevhodným skladováním, špatnou instalací a provozováním zařízení v rozporu s návodem k použití.

Výrobce EUROTRADINGGROUP s.r.o. nepřebírá záruku za škody a vady výrobku, nebo jeho částí, které byly způsobeny:

 • špatnou výběrem výkonu kamen pro vytápěný prostor (přetápění nebo ne-dotápění krbových kamen)
 • nedodržením příslušných platných stavebně právních předpisů
 • chybnou instalací nebo napojením zařízení na kouřovod, či rozvod U.T.
 • nedostatečným nebo příliš velkým tahem komína, připojení a užívání musí být v souladu s návodem k použití
 • provedenými úpravami, zejména dodatečnými změnami v konstrukci krbových kamen, nebo odvodu spalin
 • při zásahu anebo změnách na zařízení, způsobených osobami, které k tomuto nejsou výrobcem zmocněny
 • nedodržením pokynů v návodu k obsluze
 • při dodatečném zabudování náhradních dílů a doplňků, které nejsou originálním výrobkem výrobce kamen
 • použitím nevhodných paliv, nebo většího množství paliva, než je uvedeno v návodu na obsluhu
 • špatnou obsluhou, přetížením zařízení (např. otevřená přikládací dvířka) a následným poškozením konstrukce topidla (např. propálení clon usměrňovačů tahu, deformace konstrukce kamen)
 • neodbornou manipulací, násilným mechanickým poškozením
 • nedostatečnou péčí či použitím nevhodných čistících prostředků
 • neodvratnou živelnou událostí (např.: povodně, pád letadla atd.)
 • Podle § 2167/b nového obč. zák. č. 89/2012 Sb. práva z vad, které se vyskytnou na výrobku v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, nelze uplatnit u vad vzniklých opotřebením způsobeným jeho obvyklým užíváním.
 • K takovému opotřebení dochází zejména např.: u vermeculitových tvarovek, kovových clon / deflektorů, těsnění, roštů, barvy kamen, kliky dvířek, popelníku, skla a to v závislosti na častosti a intenzitě topení.

Ostatní ?

 • ostatní otázky, nebo detaily služby vám rádi zodpovíme : obchod@etg-sro.cz