Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Otázky a odpovědi

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Mám problémy s připojením na mém mobilním telefonu Samsung.

Vyskytují se problémy s Bluetooth připojením na určitých telefonech značky Samsung. Prozatím jsme zaznamenali problémy u typů telefonů serie “A” (např. A5, A40, A51…).

Tyto problémy nejsou na straně regulace hoření, ale na straně telefonů Samsung. Dle dostupných informací uživatelům těchto telefonů vypadává komunikace s jakýmkoliv Bluetooth zařízením (reproduktory, sluchátka atd.). Dle reakcí uživatelů se vyskytne problém, jakmile je zapnuta WiFi a Bluetooth zároveň – k přenosu dat využívají obě tyto zařízení pásmo 2,4 GHz a vzájemně se ruší. Podle některých uživatelů pomůže, pokud použijete v domácí síti WiFi s frekvencí 5 GHz, kterou podporuje většina moderních routerů.

Zdroj: Diskuzní fóra společnosti Samsung. (např.:  zde )

Jsou výrobky ECO 10, 10+ a 20 vhodné pro všechny typy krbových kamen?

Instalace výrobku má pouze jednu podmínku – krbová kamna musí obsahovat v dolní části přírubu externího přívodu vzduchu do topeniště. Tato příruba má průměr 100, 120 mm.

Na tuto přírubu se připevňuje regulační klapka. V případě, že kamínka tuto přírubu neobsahují, bohužel není možno výrobek ECO instalovat.

Musím, jako uživatel, vlastnit chytrý mobilní telefon?

Ano, veškeré nastavení výrobku i indikace činnosti hoření je prováděno pouze v mobilní aplikaci. Je ovšem možné, že nastavení provede na svém mobilu třeba technik či kamnář. Potom doporučujeme nainstalovat externí LED indikaci, která se dá dokoupit v rámci příslušenství.

Mohu aplikaci stáhnout i pro systém iOS?

Ano, aplikace je k dispozici pro systémy Android i pro iOS. Samozřejmě je zdarma.

Používáme krbová kamna bez připojení externího vzduchu do topeniště. Mohu i v tomto případě instalovat regulaci hoření ECO?

Ano, je to možné. Na činnost automatické regulace toto nemá vliv. Nicméně z energetického a hygienického důvodu doporučujeme připojit externí vzduch.

Co to je externí přívod vzduchu?

V minulosti se celkem běžně krbová kamna připojila pouze kouřovodem na komín a ihned se využívala. Vzduch, který je potřeba pro hoření, se odebíral z interiéru. Je značně neekonomické spotřebovat již ohřátý vzduch. Jen pro informaci – 1 kg paliva spotřebuje cca 5 m3 vzduchu. Další značná nevýhoda je, že únikem vzduchu z interiéru vzniká podtlak v místnosti. Vytápěný prostor se snaží nasát nový vzduch z ostatních prostor, čímž vzniká proudění s veškerými negativními vlivy – pocit studených nohou, vyšší prašnost apod. Podtlak v místnosti může mít i dopad na zdraví – člověk může mít sklony k mdlobám, netečnosti apod. Všechny tyto důsledky řeší možnost připojení vzduchu pomocí Al vzduchovodu z exteriéru, popř. z jiných prostor.

V manuálu jsem se dočetl, že u každého přiložení paliva se musí provést nový START regulace. Je to nutné?

Ano, je to nutné. Výrobek musí poznat, že se přiložilo a že má regulovat hoření od počátku. Z tohoto důvodu obsahuje výrobek speciální software SDS, který pozná podle teploty spalin opětovné přiložení a spustí regulaci hoření. Ve výjimečných případech, např. z důvodu atypického tvaru topeniště, nemusí tato standardní indikace fungovat na 100 %. V tomto případě existuje možnost v Nastavení změnit citlivost indikace. Pokud ani tato možnost nespěje k plné spokojenosti, je možné instalovat magnetický dveřní spínač, tlačítkový spínač nebo spínat tlačítkem START v mobilní aplikaci.

Mohu instalovat regulační klapku mimo krbová kamna ve vzduchovodu externího přívodu vzduchu?

Je to možné. Nicméně čím blíž je klapka k topeništi, tím rychleji probíhá změna regulace na hoření. V praxi doporučujeme instalaci regulační klapky do 1m od krbových kamen.

Je možné přivádět externí vzduch z vedlejších místností?

Ano, můžete. Ale mějte vždy na paměti, že tento prostor musí být dostatečně velký nebo se musí zajistit, aby ve vedlejší místnosti nevznikal podtlak. Lze např. provést průraz do exteriéru a instalovat pružinovou zpětnou klapku. Celé to funguje následovně – při vytvoření podtlaku ve vedlejší místnosti, si tento prostor „nasaje“ vzduch z exteriéru a při srovnání tlaku se pružinová zpětná klapka opětovně uzavře.

Jaká musí být technická příprava pro instalaci regulace hoření ECO 10, 10+ nebo 20?

Jediná věc, která musí být před instalací regulace hoření ECO zajištěna je přívod napájení 230V. Jinak řečeno v dosahu krbových kamínek musí být zásuvka pro připojení napájecího 5V adaptéru .

Mohu zapojit regulaci hoření ECO 10, 10+ nebo ECO 20 sám, bez proškoleného technika?

Ano, všechny použité komponenty jsou navrženy tak, aby jej mohl a zvládl připojit každý. Jediné, co budete potřebovat, je vrtačka pro vyvrtání otvoru do kouřovodu, který slouží pro připojení teplotního čidla.

Co vše budu potřebovat pro montáž?

Není potřeba dopředu kupovat žádné komponenty. Vše pro připojení jsme vám zabalili již do základní sady, kde kromě řídící jednotky, teplotního čidla, napájecího adaptéru najdete také 1 m dlouhou flexibilní hadici pro připojení klapky na externí přívod vzduchu, hliníkovou pásku pro připevnění klapky na přírubu krbových kamínek, vrtáky pro vyvrtání otvorů do kouřovodu i komponenty potřebné pro upevnění teplotního čidla.