Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Flow

Flowsimulace a analýza hoření

Všechny naše modely vyvíjíme v systému SolidWorks Profesional a FlowSimulation.  Během vývoje spalovací komory provádíme řadu simulací, abychom optimalizovali konstrukční řešení pro co nejlepší fungování, bezpečnost a životnost. Ověřujeme bezpečnostní odstupové vzdálenosti. Simulujeme reálné podmínky spalování pro zjištění teploty všech použitých materiálů. Během animací vyhodnocujeme rychlost, hustotu, množství, teplotu i tlak spalovacích plynů. Podle zjištěných údajů modifikujeme dráhu a regulaci přívodního vzduchu tak, aby bylo dosaženo optimálního oplachu – samočištění skla.

Teplotní analýza

Zátěžová analýza pro ověření maximálních teplot ve spalovací komoře.

Simulace rychlosti proudění

Simulace proudění u krbové vložky, pro sekundární oplach skla. Jak vidíte na obrázcích A až D.  Kdy obr. A znázorňuje spalovací komoru po startu, kdy ještě není dosaženo optimálních teplot a tím i proudění vzduchu pro oplach. Naopak s přibývající teplotou (obr. B až D) se proudění zrychluje a dostává se vzduch až do úplného dna dvířek, tímto způsobem se dokonale čistí sklo a nevznikají tak žádné nečistoty na skle dvířek.  Na spodní řadě obr. je pak znázorněna distribuce vzduchu do celé šířky skla dvířek. Při této simulaci ověřujeme proudění vzduchu, aby nevznikaly místa bez oplachu skla. Sklo dvířek je pak čisté v celé jeho šířce. Toto je jeden z mnoha rozdílů mezi našimi výrobky a kamny z hobby marketů.

Simulace startu hoření po zatopení v krbových kamnech

Postupné (obr. A až D) rozhoření paliva ve spalovací komoře, simulace teplot, krbová kamna, obr. A nejstudenější obr. D nejteplejší, již 100% roztopená spalovací komora.  Při této simulaci ověřujeme funkci regulace vzduchu, distribuce vzduchu pro hoření. Ověřujeme také maximální dosažené teploty u namáhaných materiálů. Např. na obr. D  je patrné, jak přiváděný chladný  vzduch z regulace ochlazuje plyny v komoře a tím i sklo dvířek.