Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Instalace krbových kamen

Instalace krbových kamen

Co obsahuje běžná instalace a připojení krbových kamen:

 • Dopravu v termín instalace, technik instalace přiveze kamna/vložku s sebou,
 • Usazení na místo instalace.
 • Vyrovnání do vodováhy.
 • Rozbalení a likvidace obalů.
 • Připojení kouřovodů mezi kamny a zděří do komína. Vstup do komínu ( zděř) musí být dokončená, připravená pro připojení.
 • S vrtání / spojení kouřovodů.
 • Přelakování kouřovodů a kamen odřených při montáži.
 • U kachlových kamen a kamen s akumulací, montáž kachloví a akumulace.
 • Seznámení s obsluhou a údržbou, první zatopení.
 • Závěrečný úklid po montáži.

Co není v ceně instalace a připojení krbových kamen:

 • Extra doprava před termínem instalace.
 • Instalace neobsahuje žádné zednické, ani dokončovací práce na komínu, či jeho částech.
 • Neobsahuje žádné zednické, ani dokončovací práce na přívodu externího vzduchu.
 • Neobsahuje odvoz ani likvidaci starých krbových kamen.
 • Neobsahuje spotřebovaný materiál: kouřovody, flexi hadici ext. přisávání, těsnění pod sklo atd.
 • Neobsahuje připojení teplovodního výměníku k soustavě ÚT, topenářské a instalatérské práce.
 • Neobsahuje připojení a instalaci horkovzdušných rozvodů v objektu.
 • Neobsahuje obestavbu krbové vložky.
 • Neobsahuje připojení externího přívodu vzduchu

Jak bude probíhat instalace a připojení krbových kamen:

 • Pomůžeme Vám vybrat vhodný typ, ať už podle projektové dokumentace (v případě novostavby), nebo podle tepelných ztrát (u stávajících objektů)
 • Společně rozhodneme, jaký způsob vytápění  preferujete: lokální-sálavé a konvekční teplo, nebo s připojením teplovodního výměníku
 • Navrhneme umístění krbových kamen, nebo vložky dle parametrů vybraného modelu (výška os kouřovodů, přívodu externího vzduchu atd.)
 • Pošleme Vám potřebnou dokumentaci, včetně certifikátů, či protokolů
 • Vysvětlíme a ukážeme jak se krbová kamna čistí, jak se demontují deflektory atd..
 • Po skončení instalace společně zatopíme a vše Vám vysvětlíme a ukážeme v praxi
 • Vysvětlíme Vám, jak fungují základní principy spalování v krbových kamnech a vložkách
 • V případě zájmu, zajistíme pravidelné servisní prohlídky a revize.
 • Instalace běžných krbových kamen trvá obvykle 1,5-2,5hod., instalace kachlových kamen pak zabere 4-5hod.
 • Termíny instalací se plánují s ohledem na ujeté km, proto je potřeba počítat s 3 – 4 týdny od objednání.

Důležité upozornění:

 • Při instalaci krbových kamen musí zákazník zajistit osobu pro výpomoc (manipulace s kamny), při usazení kamen. Časová náročnost cca 20min.
 • Pokud zákazník nebude mít místo pro instalaci připraveno a odklizeno, zajištěn bezproblémový přístup se stěhovací technikou, (Nutno počítat s manipulačním prostorem min. 1 x1,5m) nebo by hrozilo poškození interiéru, či bytového zařízení, má právo technik instalaci odmítnout bez náhrady ! (Např.: stěhování po úzkých schodech, po schodech obložených zrcadly, stěhování po schodech s koberci, stěhování a manipulace s kamny po nezpevněné, lesní, blátivé, svažité cestě se stoupáním a klesáním větším než 10° apod.)
 • Práce nad rámec běžné instalace jsou možné, budou účtovány hodinovou sazbou 900,- Kč/ hod. bez DPH 21%.Na požádání Vám technik instalace na místě vypracuje cenovou nabídku.
 • Extra doprava před termínem instalace je zpoplatněna, cena je 2500,- Kč bez DPH / 1ks kamen.
 • Po točitých schodech si musí zákazník zajistit výnos svépomocí !
 • Komínová zděř / sopouch musí být ukončen zároveň s omítkou, nesmí vyčnívat do místnosti. V opačném případě nemůže být montáž provedena.
 • Maximální výška nášlapu schodu je 27 cm