Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Externí přívod vzduchu pro krbová kamna a vložky

Úvodní fotografie k blogovému článku společnosti Kamna z výroby (Kamna Schejbal) #4 "Externí přívod vzduchu pro krbová kamna a vložky"

Externí přívod vzduchu pro krbová kamna a vložky

Externí přívod vzduchu do kamen má souvislost s celou řadou důležitých věcí. Projdeme si je pro větší přehlednost bod po bodu, ať vám nic důležitého neuteče. Co nás tedy čeká?

  • Základní informace o procesu hoření a externím přívodu vzduchu
  • Co je otevřený systém externího přívodu vzduchu
  • Princip fungování externího přívodu vzduchu
  • Jak připravit externí přisávání vzduchu?
  • Kolik mne bude externí přívod vzduchu stát?
  • Kolik ušetřím?
  • Příklady z praxe
  • Tipy pro umístění externího vzduchu

Proces hoření a externí přívod vzduchu

Obecné znalosti o procesu hoření v krbových kamnech jsou poměrně nízké. Nejen v široké veřejnosti, ale i mezi některými profesionály. Dobré povědomí má přibližně 20 % uživatelů krbových kamen a krbových vložek. Jedním z klíčových momentů je fakt, že topidlo při spalování spotřebuje velké množství vzduchu. Přesto se při instalacích našich výrobků stále setkáváme se skutečností, že zcela chybí příprava pro připojení topidla k externímu vzduchu.

Jde o plošný problém, týkající se novostaveb i nákladných rekonstrukcí. Externí přívod vzduchu totiž často chybí už v projektové dokumentaci. Považujme tuto informaci za jednu z klíčových věcí, na kterou nesmíme při instalaci kamen nebo krbové vložky zapomenout. V tomto článku si vysvětlíme princip spotřeby vzduchu při hoření ve spalovacích komorách.

Otevřený systém externího přívodu vzduchu

Externí přívod vzduchu je otevřený systém podporující hoření paliva. Zpravidla jde o potrubí, rouru, nebo širší hadici, kterou se přivádí vzduch ke krbovým kamnům, nebo krbovým vložkám. Jde o nezbytný konstrukční prvek pro správné hoření paliva ve spalovací komoře, který zajišťuje přísun dostatečného množství kyslíku. Tento otevřený okruh tvoří: exteriér – topidlo – komínový systém – exteriér. Přívodní potrubí externího vzduchu je stále otevřené.

Princip fungování externího přívodu vzduchu

Běžně se spotřeba vzduchu pohybuje okolo 8-15 m3/hodina pro shoření 1 kg dřeva, v závislosti na nastaveném výkonu. Čím větší požadovaný výkon topidla, tím vyšší spotřeba vzduchu.

Příklad: naše krbová kamna s výkonem 5,5 Kw mají spotřebu 1,7 Kg/hod.. Při plném výkonu tedy dokáží spotřebovat až 25,5 m3 vzduchu za hodinu. Ve starších domech byl spotřebovaný vzduch přisáván přirozenými netěsnostmi v konstrukci domů. Okna, dveře ani obvodové konstrukce nebyly tak vzduchotěsné, jak je tomu u dnešních moderních staveb. V novostavbách, nebo v nově zrekonstruovaných domech, už toto “přirozené větrání” chybí. Domy mají perfektně těsná a kvalitní okna, dveře, parotěsné folie atd… Nastává problém. Bez externího přívodu vzduchu nedokáží krbová kamna, nebo krbové vložky správně fungovat. Důvodem je nedostatek vzduchu pro hoření.

Po několik hodinách provozu dokáže topidlo spotřebovat veškerý vzduch z prostoru, kde bylo instalováno. V extrémních případech může dojít dokonce k vytvoření podtlaku. Například, když je místnost s instalovanými kamny spojená s kuchyní vybavenou výkonnou digestoří, s výstupem do exteriéru. Sníží se tím tah komínového systému, nebo jej dokonce obrátí a spaliny místo do komína začnou unikat do místnosti.

U “utěsněných” domů je proto zapotřebí použít při instalaci kamen přívod externího vzduchu. Externím připojením vzduchu vznikne samostatný otevřený okruh: exteriér  topidlo komínový systém exteriér, který nebude ovlivňován okolními vlivy, jako je digestoř, ventilátor z koupelny či toalety. Krbová kamna (nebo krbová vložka) budou fungovat spolehlivě a bezpečně.

 

Jak nejlépe připravit externí přisávání vzduchu?

Pro přívod externího vzduchu můžete použít větrací šachty v konstrukci komínu. Tato varianta může být jen u stavebnicového systému uvnitř budovy. U fasádního (nerezového) venkovního komínu toto řešení použít nelze a nedává ani smysl, protože komín je z druhé strany obvodové zdi, kde se nabízí varianta skrze zeď.  Pokud nelze použít řešení šachtou v komínu, přivede se externí vzduch potrubím v podlaze, pod svrchní vrstvou podlah, nebo skrze obvodovou venkovní zeď domu, či kombinací obou variant.

K vedení v podlahách, nebo k prostupu venkovním zdivem, se pak používá kanalizační PVC potrubí. K zapojení krbových kamen či vložky pak použijte flexibilní hliníkovou trubku. Tyto flexi hadice mají teplotní odolnost do 200°C, což je pro přívod studeného vzduchu dostačující, teplotní odolnost je spíše používaná pro případný styk hadice se žhavými kousky paliva, které by mohly vypadnout z kamen. Flexibilní hadice se ke kamnům připevní pomocí stahovací kovové spony. Průměr flexi hadice např. pro naše krbová kamna je 80mm.

Na fasádě domu pak otvor pro přisávání externího vzduchu opatřete sací mřížkou, která zabrání vstupu hlodavců či hmyzu. Nikdy nemontujte žádnou klapku nebo podobné prvky na vedení externího vzduchu ke kamnům!

Kolik mne bude externí přívod vzduchu stát?

Stavební příprava a vybudování přívodu externího vzduchu nejsou finančně náročné. V celkovém rozpočtu stavby či rekonstrukce domu je to zanedbatelná částka. V případě, že stavebník opomene připravit přívod externího vzduchu pro krbová kamna, stojí tento detail v budoucnu zbytečné peníze, starosti, ztrátu pohodlí a správné funkce topidla.

Kolik ušetřím?

Jaký má vliv připojení kamen nebo krbové vložky na externí přívod vzduchu v závislosti na nákladech na vytápění? Řekněme, že opravdu velký. Je třeba si uvědomit jednu zásadní vlastnost komínu: komín má tah, i když netopíte v kamnech, což je způsobeno rozdílem teplot v místnosti, kde jsou umístěna kamna, a venkovní teplotou. To znamená, že pokud nemají kamna nebo vložka externí přísun vzduchu, komín vysává z bytu drahé teplo. To už něco stojí a ruku na srdce, levnější už to asi nikdy nebude.

Příklady z praxe

 Negativní příklad z praxe: celý den budete prostor vytápět krbovými kamny, bez připojení k externímu přívodu vzduchu. Spotřebovaný vzduch budou kamna celou dobu nasávat z prostoru, kde jsou instalována (o množství jsme už psali v předchozím odstavci), tento vzduch musíte do tohoto prostoru ve stejném množství dodat, asi z venku, nebo z přilehlých nevytápěných prostor. Po skončení topného cyklu, pravděpodobně ve večerních hodinách, dohoří poslední dávka paliva a regulace zřejmě zůstane v poloze otevřeno (jinak by kamna správně nehořela).

Kamna postupně vychladnou a stejným otvorem, kterým kamna nasávala vzduch potřebný pro hoření, nyní nasává komín teplý vzduch, který projde spalovací komorou. Komora je ale již vyhaslá a teplý vzduch z místnosti dál proudí komínem venANO čtete dobře, teplo, za které jste celý den platili, nyní vypouštíte celou noc do ovzduší.

 Příklad pozitivní s připojením k externímu vzduchu: celý den budete topit stejně jako v příkladu výše, ale vzduch potřebný k hoření, budou kamna nasávat z externího přívodu vzduchu, tento vzduch nijak neovlivní vzduch v místnosti, kde jsou kamna naistalována.

Stejně tak se nic nestane, pokud kamna dohoří, protože komín bude dál nasávat do kamen jen vzduch přiváděný potrubím externího vzduchu a toto nijak zásadně neovlivní teplo naakumulované ve vytápěném prostoru.

Tipy pro umístění externího vzduchu

Kam umístit v místnosti přívod externího vzduchu závisí na modelu topidla, ale také na způsobu instalace. Pokud např. chcete pod krbová kamna instalovat sklo nebo plech, není vhodné umístit do tohoto prostoru pod kamny otvor pro přívod externího vzduchu!

Není dobré umístit přívod externího vzduchu zbytečně daleko od stěny, před kterou budou kamna umístěna. Nejvhodnější umístění přívodu externího vzduchu je do spodní části stěny, před kterou budou krbová kamna stát. I pokud je vedení v podlaze, vyplatí se dotáhnout externí vzduch až do stěny a vybudovat vyústění ve stěně. Můžete pak bez problémů kamna instalovat na sklo nebo blíže k samotné stěně.

Sdílet tento článek