Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Rozvod horkého vzduchu z akumulačních kamen do dalších místností

Úvodní fotografie k blogovému článku společnosti Kamna z výroby (Kamna Schejbal) #5 "Rozvod horkého vzduchu z akumulačních kamen do dalších místností"

Rozvod horkého vzduchu z akumulačních kamen do dalších místností

Možná jste už někdy řešili otázku, jak rozvést teplo od krbových kamen do vzdálenějších míst, nebo do dalších místností v domě, na chalupě, nebo i v bytě. Máme pro Vás řešení. Pro použití na našich kachlových kamnech s akumulací  jsme vyvinuli velmi univerzální a velmi jednoduché technologické rozšíření. Teplovzdušný SET pro akumulační kachlová kamna.

Tuto inovační novinku lze namontovat nejen na nová kamna, ale můžete jej dodatečně nasadit i na kamna již nainstalovaná. Teplovzdušný SET se montuje místo zadního stínícího plechu.

Rozvod vzduchu od krbu snadno a rychle

SET pro rozvod teplého vzduchu od krbu do dalších místností se dá použít téměř univerzálně pro různé prostory. Distribuce tepla do vzdálenějších prostor od instalace kamen se vyznačuje jednoduchostí a ekonomickou výhodností. Na zadní nátrubky se namontují flexibilní hliníkové trubky, pomocí kterých se horký vzduch přivede do vzdálenějších místností. Ideální řešení je například skrze zeď na chodbu, nebo o patro výše do horních místností.

Při vedení do horních místností dosáhnete tzv. komínového efektu, kdy teplý vzduch bude samočinně termicky stoupat vzhůru. To je nejúčinnější řešení, které bude fungovat ihned po zatopení a nepotřebuje žádný dodatečný zdroj elektrické energie nebo ventilátory.

Použitím SETU pro teplovzdušné vytápění nijak nenarušíte design kachlových kamen, ani nezměníte vzhled interiéru. Rozvody vzduchu jsou v zadní části a nejsou tedy zepředu viditelné.

Na horním obrázku můžete vidět flexibilní kombinaci řešení, kdy jeden výdech rozvodu horkého vzduchu končí ihned za zdí (v tomto případě na chodbě), kde je ukončen mřížkou, a druhý výdech pokračuje do horního patra, kde bude vytápět horní místnosti.

Teplota horkého vzduchu se rozvodném systému pohybuje po prohřátí systému (cca po 2 hodinách od zatopení) běžně kolem 70°C.

Systém teplovzdušného topení

Na obrázcích výše je znázorněn rozvod tepla od krbových kamen. Neomezuje běžné používání akumulačních kachlových kamen – lze použít horní vývod kouřovodu, ale také vývod zadní. I s tímto řešením lze kamna připojit na externí přívod vzduchu.  Veškeré potrubí pro rozvod horkého vzduchu je skryto za kamny a není z přední části vidět.

Pro rozvod horkého vzduchu do horních pater je pak nutné použít izolované flexi potrubí, které je požárně bezpečné a omezuje ztráty teploty horkého vzduchu. Rozvod/flexi potrubí lze následně skrýt protipožárním sádrokartonem a stylově ho tak začlenit do interiéru. V horních místnostech se horkovzdušný rozvod tepla zakončí mřížkou ve stěně. Mřížku je potřeba umístit ve vytápěné místnosti co nejníže k podlaze. Horký vzduch stoupá vzhůru, proto je zapotřebí přivést teplo co možná nejníže k podlaze vytápěné místnosti. Tím docílíte největší efektivitu vytápění a tepelnou pohodu.

Regulujte své drah(ocen)é teplo

Horkovzdušné potrubí se dá v dnešní době regulovat pomocí mechanické, nebo elektronické klapky. Lze tedy např. nejdříve vytopit hlavní místnost a pak otevřít klapku a nechat proudit horký vzduch do ostatních prostor, nebo regulovat klapkou množství přiváděného horkého vzduchu podle velikosti místnosti.

Teplovzdušné rozvody pomocí plochého potrubí

Další možnou variantou jak rozvést horký vzduch je pomocí plochého potrubí, to je vhodné zejména tam, kde je nedostatek místa na vedení. Ploché potrubí se používá také pro teplovzdušné rozvody v podlahách či v předstěnách. Rozvodem teplého vzduchu v předstěně docílíte rovnoměrné tepelné pohody, zejména ve větších otevřených místnostech, kde se jinak můžete setkat s problémem, že v blízkosti krbových kamen (nebo vložky) bývá přetopeno a naopak v odlehlých částech je chladněji.

Redukce z kruhového potrubí na ploché a opačně je běžně k dostání a běžně se používá.

Horkovzdušné vytápění elegantně i bez obestavby

Inovativní řešení vytápění za pomoci Teplovzdušného SETU, montovaného na naše Akumulační Kachlová kamna může v mnoha případech nahradit složité a nákladné obestavby krbových vložek.  

Stále zůstává zachována vlastnost akumulace u kachlových kamen, na které je SET instalován. Akumulace pak způsobuje tepelnou setrvačnost (stálost) horkovzdušného rozvodu. Nedochází tak ke kolísání teploty vzduchu během topných cyklů v kamnech. V prostorech vytápěných horkým vzduchem tedy nepoznáte, zda již palivo dohořívá, nebo je právě do kamen nově přiloženo. Tyto rozdíly teplot kompenzuje právě akumulační gabion, ze kterého je horký vzduch odváděn do rozvodu. Když už jste tady, podívejte se i na naše kachlová krbová kamna a krbové vložky.

Sdílet tento článek