Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Topení dřevem je ekologické | Krbová kamna od 1. ledna 2022

Úvodní fotografie k blogovému článku společnosti Kamna z výroby / Kamna Schejbal s názvem "Topení dřevem je ekologické | Krbová kamna od 1. ledna 2022 - EkoDesign 2022"

Topení dřevem je ekologické | Krbová kamna od 1. ledna 2022

Pokud budete topit v kvalitních krbových kamnech, která splňují normu EkoDesign 2022, nemusíte se ničeho obávat. Můžete navíc podstatně ušetřit na rostoucích cenách energií. Naše kamna vybavujeme tzv. akumulačním gabionem pro zvýšení účinnosti.

Od 1. ledna 2022 už nesmí výrobci, ani prodejci uvést na trh topidlo, které nesplňuje tuto normu. Na tuto skutečnost je potřeba dát si velký pozor! Jako EkoDesign 2022 je v České republice označována evropská norma, konkrétně Nařízení komise Evropské unie 2015/1189 ze dne 24. 4. 2015, která je platná od 1. ledna 2022.

Tato norma upravuje dosud platné normy v posuzování vlastností lokálních topidel na tuhá paliva, zejména pak jejich vlastnosti, jako jsou: účinnost, výkon, emise částic plynných organických sloučenin oxidu uhelnatého, oxidu dusíku a prachových částic. Hlavním rozdílem mezi Ekodesing 2022 a starými normami jsou přísnější limity pro výše zmiňované emise a účinnost, ale především se nyní nově posuzuje i obsah prachových částic ve spalinách.

 

Topení dřevem od roku 2022 – ekologicky odpovědný přístup

Definice dle nařízení EU 2015/1189
Podle článku 2. odst.1) se ,,Lokálním topidlem na tuhá paliva” rozumí zařízení pro vytápění prostorů, které vydává teplo přímým přenosem tepla, nebo přímým přenosem tepla v kombinaci s ohřevem tekutiny, aby v uzavřeném prostoru, v němž je zařízení umístěno, bylo dosaženo určité tepelné pohody osob, případně ve spojení s výdejem tepla v jiných prostorech. A které je vybaveno jedním, nebo více zdroji tepla, které přeměňují tuhá paliva přímo na teplo. Zjednodušeně řečeno toto nařízení platí pro krbová kamna a jejich akumulační varianty, pro krbové vložky a jejich varianty s teplovodním výměníkem.

Podle článku 15 nařízení EU 2015/1189
Požadavky na EkoDesign mají v EU sjednotit požadavky na spotřebu energie a emise částic, plynných organických sloučenin oxidu uhelnatého a oxidu dusíku platné pro lokální topidla na tuhá paliva. Důvodem je lepší funkčnost vnitřního trhu EU a zlepšení environmentálních vlastností těchto výrobků. Z pohledu výrobce EkoDesign 2022 vítáme. Všechny naše výrobky splňují tuto přísnou normu už od roku 2018.

Kamna od Schejbala – kombinace vyspělé technologie a designu

U všech našich spalovacích komor jsme s velkým předstihem měnili design, prováděli jsme konstrukční změny a realizovali rozsáhlé testování. Nejprve pro trh Velké Británie (2018), později v roce 2020 jsme certifikovali naše výrobky také pro zbytek Evropy včetně České republiky. Testování probíhalo v Strojírenském zkušebním ústavu v Brně (www.szutest.cz)  

Posuzovaná hodnota Limity EkoDesignu 2022 Kamnazvyroby    5,5kW řada
CO přepočet na 13% O 1500 mg/Nm3 492 mg/Nm3
OGC přepočet na 13% O 120 mg/Nm3 61 mg/Nm3
NOX přepočet na 13% O 200 mg/Nm3 116 mg/Nm3
PM Prach přepočet na 13% O 40 mg/Nm3 19 mg/Nm3
Účinnost >65 % Účinnost >65 % 81,1 %

Jak je patrné z výsledků certifikace, naše krbová kamna obstála při testování EkoDesignu2022 na výbornou. Limitní hodnoty jsme splnili téměř se 100% rezervou. S nákupem našich krbových kamen a vložek si můžete být jisti, že jste v tomto ohledu udělali pro ekologii maximum.

Topte ekonomicky a současně ekologicky

Naším hlavním cílem není jen dosažení co nejnižších naměřených hodnot. Jde nám o výrobu ekologických kamen a krbových vložek, které budou na velmi vysoké úrovni kvality zpracování. Nová norma EkoDesign2022 přináší na český trh nové parametry pro hodnocení výrobku. Vzniká pomyslná laťka kvality, která rozdělí výrobce na ,,tradiční“ a na ty technologicky a ekologicky smýšlející, kteří nejsou lhostejní k životnímu prostředí.


Co by měla splňovat kamna v epoše EkoDesignu?

• EkoDesign2022, výrobce i prodejce musí být schopen doložit CERTIFIKÁT ze zkušebny
• masivní konstrukce, spalovací komora z min. 5mm ocele.
• hmotnost, kvalitní kamna nešizená na materiálu, musí být těžká!
• delší než 2 letou záruku
• externí přisávání vzduchu pro hoření
• terciální spalování
• vysokou účinnost (čím vyšší účinnost, tím nižší spotřeba paliva)
• velkoplošné sklo se samočistícím systémem tepelného oplachu
• nízkou spotřebu paliva

POZOR na toxické výprodeje skladových zásob

Prodejci, kteří mají na skladech kamna nesplňující EkoDesign2022, se budou snažit zbavit tohoto zboží. Od 1. ledna 2022 již NESMÍ tyto kamna prodávat !! POZOR tedy na lákavé nabídky ke konci tohoto roku!! Taková kamna jsou konstrukčně zastaralá a mohou v budoucnu, s ohledem na zpřísňující se ekologickou legislativu,  způsobit zbytečné problémy. Naše kamna, která vyvážíme i do Velké Británie, tuto normu splňují už od roku 2018.

Sdílet tento článek